UrbanFestival 13
 

URBANFESTIVAL 13

NATRAG NA TRG!

2015. završna je godina prvog trogodišnjeg izdanja UrbanFestivala (2013-15), pod naslovom Natrag na trg!

Kroz višegodišnje istraživačke projekte lokalnih i stranih umjetnika, niz intervencija u javnom prostoru, radionički program i produkciju pisanih sadržaja, UF13 Natrag na trg! problematizira ulogu trga u današnjem gradu, te se u vremenu kada trgovi svjetskih metropola redovito dospijevaju u središte javnog interesa kao poprišta samoorganiziranih borbi protiv vladajućeg poretka, pita o mogućnostima repolitizacije ove urbanističke jedinice u lokalnom kontestku. Pritom je riječ o prostorima pod rastućim pritiskom krupnog kapitala: trgovi se različitim mehanizmima koje diktira privatni sektor, uz svesrdnu pomoć lokalnih političkih uprava, oduzimaju javnosti i postaju resurs za (spekulativno) trgovanje, roba koja bi trebala donijeti zaradu privatnim investitorima. U centralnim gradskim zonama, trg je visoko kontrolirani prostor podređen potrošnji, sa svrhom zadovoljavanja potreba stanara luksuznih stanova koji ga okružuju. Kad se odmaknemo od centra, situacija varira od funckionalnih i vrlo živih kvartovskih javnih prostora koje valja sačuvati, do prostora čiji potencijal kolektivne i javne upotrebe tek treba aktivirati.
Kroz vremenski raspršen i medijski raznolik festivalski program inzistiramo na novim načinima promišljanja trga kao javnog dobra, čineći vidljivima procese koji ga oblikuju, ali i otvarajući prostor za istraživanje mogućih alternativa.

organizator: [BLOK]
kustosice: Ivana Hanaček, Ana Kutleša