Uvodno


"Heterotopije su stvarna mjesta - mjesta koja postoje i koja su stvorena u samim temeljima društva - koja su nešto poput protu-mjesta, svojevrsna učinkovito ostvarena utopija u kojoj se stvarna mjesta, sva ostala stvarna mjesta koja možemo naći u kulturi, simultano reprezentiraju, osporavaju i izokreću."
Michel Foucault: "Des espaces autres", 1967.


Možemo zamisliti, nakon Foucaulta, dan kad prostor više nećemo tretirati kao sveti; dan u kojem ćemo prostor učiniti profanim te stoga prestati dijeliti život na zasebne sfere podijeljene definitivnim granicama; dan u kojemu će se poništiti naša prostorna anksiozniost. Ovo ne znači da želimo da se mnoštvo različitih prostora koje nastanjujemo jednoga dana transformira u jedan jedinstveni prazni homogeni prostor. Naprotiv, u moderno doba imamo potrebu za stvaranjem "drugih mjesta" koja postoje u odnosu na mnoštvo prostora koje nastanjujemo, a u isto vrijeme postoje samo kako bi proturječili ovom mnoštvu. Stoga možemo zamisliti dan u kojem će prostor biti porozan, a ne odijeljen. Prvi je korak, dakako, uvidjeti da "drugi prostori" nisu ništa drugo doli prostori u kojima živimo.

Pozvali smo umjetnike na 'guvermentalističko' istraživanje grada koje se sastoji u razotkrivanju internih granica, antagonizama i trenja, u demaskiranju nevidljivih mehanizama sile. Krenuti od spomenutog eseja znači priznati mogućnost da se u postojećim prostorima pronađu razlike i utopije; mjesta heterotopije kao mjesta života otpora. Nakon strukturalne promjene u odnosima prostor-moć, promjene uzrokovane generalnom političkom promjenom u neoliberalne forme vladanja, moderni grad mutirao je u grad fragmentarnih prostora. Beskućnici, kriminalci, siromašni, mladi i druge marginalizirane skupine u našoj percepciji i mišljenju predstavljaju opasnost. Ali nova urbana gramatika traži protu-diskurs i svoje heterotopije. Jer je snaga heterotopije upravo u mogućnosti da stvarnost izazivamo, da joj se suprotstavljamo i da je poništavamo.

Program će se, kao i uvijek do sada, realizirati u javnim gradskim prostorima, a kako bi se proširilo područje djelovanja izvan zaštićenih zidova galerija i kazališta, ali i animiralo javne prostore kao prostore su-postojanja, konfrontacije različitih pogleda, pa i mogućih antagonizama.


organizator: [BLOK] - Lokalna baza za osvježavanje kulture je neprofitna nevladina organizacija koja producira i organizira inovativna umjetnička događanja, radi na širenju i promjeni javnog prostora kroz poticanje participacije građana, hibridne umjetničko-istraživačke projekte usmjerene na promišljanje društvenih fenomena i urbane strukture. [BLOK] radi na stvaranju i održavanju kontinuiteta umjetničkog djelovanja u javnom prostoru.