Kao jedan od rezultata procesa industrijalizacije, a s njim i vrtoglave urbanizacije, svakako je konstrukcija 'slobodnog vremena' - prije svega kao opozicija radnom vremenu. Ova čvrsta i većinom neupitna dihotomija zapravo prikriva da je - ako gledamo iz vizure fluktuacije kapitala - riječ o jedinstvenom polju. Slobodno je vrijeme u gradskom životu prilično isplanirano, kontrolirano i vrlo utrživo. S obzirom da živimo u vremenu proizvodnje i - možda više - potrošnje kulturalnih, simboličkih dobara, upravo slobodno vrijeme otvara najširi prostor konzumerizma. A kad govorimo o profitu, ne možemo zanemariti manipulaciju i kontrolu. Tko upravlja našim slobodnim vremenom? Postoji li vrijeme u shopping centrima? Je li kultura i umjetnost viša duhovna nadgradnja ili tržište, polje proizvodnje potreba? Što su i kako funkcioniraju javni prostori? Privatizirani javni prostori?

Ako je nastao kao želja za sigurnošću i redom te kao bijeg pred nepredvidljivom prirodom, grad je doista uspio strukturirati naše slobodno vrijeme i staviti ga pod nadzor. Još više začuđuje drskost kojom se ono naziva slobodnim te zamagljuje činjenica da netko osim nas još ima kontrolu nad njim, kako nad njegovim upražnjavanjem tako i nad proizvodnjom potreba.

Odabrani su radovi koji tematiziraju načine strukturiranja svakodnevnog života, suodnošenjem radnog i slobodnog vremena ili njegovim dokidanjem, suodnošenjem javnog i privatnog, kao i specifična mjesta proizvodnje / potrošnje užitka, zabave, dokolice te načini kontrole nad segmentiranjem svakodnevnice.

S obzirom da Urban festival nikako ne želi biti manifestacija koja trguje projektima ponuđenim na svjetskom tržištu umjetnosti bez brige o lokalnom socio-kulturalnom kontekstu, već aparat za sondiranje specifičnog zagrebačkog gradskog konteksta / života, ove smo godine odlučili festivalska događanja rastegnuti na čitav mjesec "urboskopije", odnosno na 4 vikenda u mjesecu svibnju (7. - 9. svibnja, 14. - 16. svibnja, 21. - 23. svibnja te od 28. - 30. svibnja).

Za daljnje čitanje:

Gilles Deleuze - Postskriptum uz društva kontrole

Hemment, Diveris, Tikkanen - Mobiteli i nadzor - Lokacijske usluge