Pogledajte foto fokumentaciju i press cut završenog festivala

Uvodno


UrbanFestival se od 2001. u svojih pet izdanja kroz tematske fokuse, izbor programa, ali i specifične organizacijske oblike i eksperimentiranje s istima bavi pitanjima javnosti, a posebno javnoga prostora. U društvenoj klimi pojačane i urbane privatizacije javnih prostora, odnosno zajedničkih prostora okupljanja, atomizacije društva te vrlo individualizirane, gotovo intimizirane recepcije kulturnih proizvoda, u eri tehnoloških inovacija koje pogoduju i gotovo potiču pasivnost, ključnim se nameće nanovo otvarati i afirmirati mjesta kolektivne konzumacije, mjesta što veće otvorenosti, kao i aktivne participacije što šire publike/javnosti. Poimanje grada kao prostora koji postoji neovisno o objektima i praksama koji su u njega ugrađeni, kao mjesta koje regulira našu svakodnevnicu, grada kao izraza i sredstva državne moći ili surovog interesa kapitala, odlučili smo zamijeniti političkim poimanjem grada - grada kao mjesta koje uvijek i nanovo proizvode prakse njegovih građana.

Fokus UrbanFestivala 2006. - Politike prostora je na prezentaciji i afirmaciji umjetničkih projekata i djelovanja koji - računajući na transformativni potencijal umjetnosti - nude, otvaraju alternativu postojećim urbanim praksama, institucijama, društvenim odnosima. Kako se umjetnička praksa odvija u polju imaginacije, čini se da upravo ona ima potencijal pred-viđanja, mišljenja drugih i drugačijih odnosa.

Program će se realizirati u javnim gradskim prostorima. Širiti područje djelovanja izvan zaštićenih zidova galerija i kazališta, a s druge strane animirati javne prostore kao prostore su-postojanja, konfrontacije različitih pogleda, pa i mogućih antagonizama.

Festivalu prethodi dvodnevna konferencija pod nazivom Javni prostor u mijeni. Glavni cilj konferencije jest pokušati redefinirati poimanje javnog prostora na konkretnim primjerima s naglaskom na nedovoljno razvijen dijalog između povjesničara umjetnosti, arhitekata, urbanista i umjetnika.