page hit counter

koordinatori
Emina Višnić, Miroslav Jerković

odnosi s javnošću

Vesna Vuković

marketing

Dea Vidović

tehnika

Stjepan Žgela

suradnici
Marija Mladina, Jelena Nikolić, Mia Janković, Krasnodor Mikša, Sonja Borić

financijeri
Ministarstvo kulture RH i Ured za kulturu grada Zagreba

pojedine projekte financirali
Talijanski institut za kulturu Zagreb, Britanski savjet Zagreb, Austrijski kulturni forum Zagreb, Ministarstvo vanjskih poslova RH, ApexChanges, Jadransko osiguranje, Šted Banka

pojedine projekte potpomogli
Dodir, Galerija SC, Centar Kaptol, Ministarstvo rada i socijalne skrbi RH, A. D. Promet, Atelier "Kobali", Europski dom, Tržnice i veletržnica grada, Frizerski salon Nena, Galerija "Tituš", Vodoopskrba i odvodnja

posebne zahvale
Festival Eurokaz (Kornelija Čović, Zvonimir Dobrović, Gordana Vnuk), Teatar &TD (Darko Lukić), Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Attack (Sven Cvek, Marko Vuković), Vajo Višnić, Dobar Zvuk, Melin, Mila Bečka, Marta Kovač, Dalibor Oršulić

hvala
mami, Petru Milatu, Nadeždi Čačinović, Igoru Mrduljašu, Hrvoju Bakranu, Zdravku Krasiću, Draženu Plevku, Željku Zorici, Tihomiru Milovcu, Goranu Sergeju Pristašu, Sanji Nikčević, Dubravki Vrgoč, Borisu Senkeru, Martini Barić, Pozivnici (Mariji Škaro), Revoltu (Zvonimiru Dobroviću), Dorici Nikolić, Kristini Budimir Kunić, Mirku Vuglecu, Ivani Ergović, Danki Tišljar, Maji Tišljar, Zlatku Tišljaru, Knut Ove Arntzenu, Aenni Quinones, Dariju Juričanu, Tomislavu Zlatiću, Gill Ogden, Tehno-Ronu, Tamari Bakran, Ani Dani Beroš, Katarini Pejović, Sandi Dukić

katalog uredili
Vesna Vuković, Miroslav Jerković

grafički dizajn
Maša Vukmanović

grafički prijelom
Slaviša Brezar, Maša Vukmanović

izdavač kataloga
BMG d.o.o., Zagreb

suizdavač kataloga
"Adamić" d.o.o., Rijeka

tisak
Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb

web - dizajn
Andrej Filetin

spot
Tico, Nara, Misch, Kuki (crtali), Blashko (glazba)