selekcija programa
Sonja Borić, Miroslav Jerković, Dea Vidović, Emina Višnić, Vesna Vuković

voditelji programa
Miroslav Jerković, Vesna Vuković

odnosi s javnošću
Antonija Letinić

hospitality
Sonja Borić

tehnika
Bojan Gagić

financijeri
Ministarstvo kulture RH
Ured za kulturu Grada Zagreba