Pogledajte foto fokumentaciju i press cut završenog festivala

Impressum


Organizator

[BLOK] - Lokalna baza za osvježavanje kulture

UF uredili

Vesna Vuković
Sonja Soldo
Miroslav Jerković

Info-point

Književni klub "booksa", Martićeva 14d

Tehnički direktor

Josip Mazić

PR

Karla Bačić-Jelinčić, mob. 099 213 2742

Hospitality

Ana Mandić

Dizajn tiskanih materijala

Barbara Blasin

Foto-dokumentacija

Tim Desgraupes

Video-dokumentacija

Ivan Slipčević

Radio jingle

Hrvoje Škurla

Suradnici

Branimir Tonković
Petra Radin

Hvala

Međunarodni centar za usluge u kulturi
Robni terminali Zagreb - poslovna jedinica Jankomir
Zagrebačka veletržnica
Antonija Letinić
Agata Juniku
Emina Višnić
udruga Travno moj kvart
Studentski centar u Zagrebu
Nataša Rajković
Inviso Zagreb
Marija Mladina
Danko Gnjidić