Pogledajte foto fokumentaciju i press cut završenog festivala

Programkonferencija "Javni prostor u mijeni"

7. i 8. rujna 2006.
Gliptoteka HAZU, Medvedgradska 2

Piknik
svečano otvorenje festivala

8. rujna 2006. u 16.00
livada ispred Mamutice, Travno

LIGNA
Njemačka
RADIO MAMUTICA

8. - 14. rujna 2006.
Travno

REINIGUNGSGESELLSCHAFT
Njemačka
PROMIJENIMO STVARNOST. PREIMENOVANJE ZAGREBAČKIH ULICA
urbana intervencija

8. - 15. rujna 2006.
različite lokacije

Jaka Primorac
Hrvatska
TRAMVAJ GALERIJA
urbana intervencija

8. rujna - 8. listopada 2006.
jedan od gradskih tramvaja

BADco - Nikolina Pristaš, Ivana Ivković
Hrvatska
PROTEST
performans

9. rujna 2006. u 12.00
Trg Petra Preradovića

KUD C3
Slovenija
ČEKAONICE OSVAJANJA
instalacija i multimedijalni performans

9. - 15. rujna 2006.
Cvjetni trg, Tkalčićeva ulica - kod parka na Opatovini, Studentski centar

Otvorenje: 9. rujna 2006. u 18.00, Cvjetni trg

Barbara Blasin i Igor Marković
Hrvatska
ŽENSKI VODIČ KROZ ZAGREB

ulična akcija potpisivanja peticija:
9. - 15. rujna 2006. svakodnevno od 16.00 do 19.00
različite lokacije


promocija knjige Ženski vodič kroz Zagreb:
14. rujna 2006. u 19.00
knjižnica B. Ogrizovića, Preradovićeva 5


turističko razgledavanje grada prema Ženskom vodiču kroz Zagreb:
13. rujna 2006. u 17.00
polazište: književni klub booksa, Martićeva 14d, info-point Festivala

Stefan Kaegi (Rimini Protokoll)
Švicarska / Njemačka / Int.
CARGO SOFIA - ZAGREB
predstava

11. i 12. rujna 2006. u 18.30 i 21.00
polazak: stara klaonica Zagrepčanka, Heinzelova 66

Martin Nachbar
Njemačka
DÉRIVE RADIONICA

projekcija snimke predstave "mnemonic nonstop"
13. rujna 2006. u 20.00
književni klub booksa, Martićeva 14d, info-point Festivala


radionica
14. i 15. rujna 2006. u 16.00
Goethe-Institut Zagreb, Ulica Grada Vukovara 64