O festivalu

UrbanFestival je jednogodišnji festival suvremene umjetnosti u javnom prostoru, pokrenut 2001. godine. Kroz selekciju programa i specifične organizacijske oblike bavi se pitanjima javnoga prostora i javnosti u najširem smislu.

Realizacija programa redovito je orijentirana na javne prostore i površine: ulice, trgove, parkove, trgovačke centre, sredstva javnog prometa…, s namjerom širenja područja djelovanja izvan zaštićenih zidova galerija i kazališta te animiranja javnih prostora kao prostora su-postojanja, konfrontacije različitih pogleda, pa i mogućih antagonizama.

U ozračju reprezentacijske kulture i rastućeg broja festivala, zamišljen je prije kao platforma, mjesto eksperimenta, struktura koja je spremna reagirati na lokalne potrebe i intervenirati u neposredni kontekst. Format festivala podrazumijeva produkciju novih radova ili prilagođavanje postojećih radova lokalnom kontekstu. Od 2006. godine umjetnici redovito dolaze na istraživačke boravke tijekom kojih osmišljavaju, dorađuju i pripremaju projekte u često bliskoj suradnji sa lokalnim stanovništvom, institucijama, udrugama, stručnjacima.

Projekti ostvareni unutar programa redovito izmiču tradicionalnim formalnim i disciplinarnim klasifikacijama; njeguju se multimedijalnost, multidisciplinarnost i interdisciplinarnost, preklapanje vizualnih, glazbenih i scenskih umjetnosti kao i umjetnosti i urbanizma, arhitekture, dizajna, sociologije i drugih društveno-humanističkih disciplina, sa ciljem holističkog, inovativnog i višeslojnog pristupa problematici.