hr/en
UrbanFestival 11   

UrbanFestival 11

Gdje su heroji, kolonizatori, žrtve Metropolisa?
Brecht, iz Dnevnika, 1921.

U nastojanju da intervencije proizašle iz ovogodišnjeg UrbanFestivala budu dugotrajnije prisutne u javnoj sferi, 11. festival razvijali smo u  razbijenom formatu. Bez jasnog tematskog okvira, bez fiksnog datuma, bez koncentracije na određenu četvrt kontinuirano smo istraživali doživljaje i promjene u korištenju grada, njegovu memoriju, arhitekturu kao socijalni prostor, hipertrofiju simboličkih aspekata zagrebačkih nebodera, njihov odnos s ideologijama u prošlosti i danas,  transformativne procese na relaciji javno-privatno, uvijek neumorno istražujući moguće strategija otpora stalnom trendu nestajanja javnog prostora.

Raznolikost istraživačkih tema i novoproduciranih radova proizašla je iz potrebe da kao kustosice ne zadajemo decidirane okvire umjetnicima/cama već osluškujemo njihove interese i senzibilitete, te da u razgranato istraživanje uključimo širi krug ljudi iz raznih disciplina i radimo na suradničkim projektima koji izmiču ustaljenim klasifikacijama.

Nakon istraživanja i produkcije novih site specific radova u prvom dijelu godine, od 6. do 9. listopada predstavljamo konferencijski dio festivala koji okuplja teoretičare/ke, umjetnike/ce i sve zainteresirane oko ovih tema: “Tko riskira profitira: prostor grada kao poprište borbe”, “Skrivene povijesti: ideologije i identiteti grada”, “ Otpor nestajanju javnog prostora ”, “ U procjepu: istraživanje socijalnih prostora između privatnog i javnog”. Uz to, od petka do nedjelje odvija se vizualni kolegij “O zgradama i ljudima”. Konferencija je prostor predstavljanja novoproduciranih projekata i istraživanja koja stoje iza njih, prostor refleksije, kritike i diskusije. U tom smislu Urbanfestival zanemaruje sve ono što ulazi u definiciju festivala i ne pristaje na, i dalje aktualnu, festivalizaciju kulture.