UrbanFestival 13
istraživački boravak
travanj
 

Istraživački boravak

Todo Por La Praxis

Todo Por la Praxis se manifestira kao laboratorij estetskih i buntovnih kulturnih projekata. Njihov je cilj stvoriti katalog direktne akcije i instrumente pomoću kojih će biti moguće proizvesti neki društveni učinak. Radi se o multidisciplinarnom timu koji zasniva dio svog rada na konstrukciji kolaboracijskih, mikro-arhitektonskih ili mikro-urbanističkih sredstava, fokusirajući se na “ponovnom osvajanju” javnog prostora za kolektivnu uporabu.

www.todoporlapraxis.es