UrbanFestival 13
radionica
rujan, listopad
 

Radionica izrade transparenata

Nina Bačun i [BLOK]

Radionica izrade transparenata istražuje mogućnosti subvertiranja producijskog budžeta festivala tako da se umjesto u produkciju umjetničkog projekta u javnom prostoru novac ulaže u produkciju sredstava vizualne komunikacije aktivističkih grupa i organizacija koje već djeluju u javnom prostoru te imaju potrebu za ovakvom vrstom (vizulanog) osnaživanja.  Transparenti (i po potrebi drugi vizualni materijali: leci, naljepnice itd.) producirani unutar festivaskog programa nastavljaju svoj život u javnom prostoru mimo UrbanFestivala.
Radionicu vodi produkt dizajnerica Nina Bačun koja se u svom dosadašnjim radovima odmicala od dominantnih dizajnerskih stategija surađujući s malim, lokalnim proizvođačiama tradicijskih predmeta u ruralnim područjima, preživjelim tvornicama (Borovo) ili pak dizajnirajući igračke za djecu s jasnom političkom agendom. Izradu dresova za Bijele anđele supotpisuje s Goranom Jovanovićem.
Do sad su ostvarene suradnje s navijačkom skupinom NK Zagreb Bijeli Anđeli, koja kontinuirano radi protiv fašizma, homofobije i rasizma na stadionima, te s Ženskom frontom za radna i socijalna prava, koju su oformile brojne sindikalne i civilne udruge koje su odlučile javno reagirati na negativne tendencije neoliberalizacije društva, osiromašenje, diskriminaciju i ugrožavanje smjera društvenog razvoja.

Nina Bačun djeluje u domeni produkt dizajna, scenografije, vizualnih komunikacija, dizajna izložbi i samoinicirananih koncepata. Njeguje timski i interdisciplinarni rad, te od 2012. godine djeluje unutar kolektiva Oaza. Svojim samostalnim i kolektivnim djelovanjem nastoji doprinijeti produkciji i prezentaciji dizajna na inovativne načine, u Hrvatskoj i inozemstvu, kroz predavanja, radionice i izlaganja.

Nakon Studija dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, magistrirala je Experience Design u sklopu interdisciplinarnih studija na Konstfack-University, College of Arts, Crafts and Design, u Stockholmu 2011. Njezini su radovi uvršteni, objavljivani i nagrađivani na domaćim i međunarodnim izložbama dizajna i umjetnosti.