Impressum

organizator: [BLOK] – Lokalna baza za osvježavanje kulture

koncepcija i realizacija: Ivana Hanaček, Petra Krolo, Ana Kutleša, Marijana Rimanić

savjet UFX: Sonja Soldo, Vesna Vuković, Isa Rosenberger, Maroje Mrduljaš, Dubravka Sekulić, Antonia Majača

odnosi s javnošću: Irena Borić, Ivana Hanaček

tehnički direktor: Marko Matošić

tehnička realizacija: Paligasi d.o. o.

vizualni identitet: Ivan Klis

urednice: Ivana Hanaček, Petra Krolo, Ana Kutleša, Marijana Rimanić

prijevod: Dunja Bahtijarević-Pekić

web: Željko Dragosavac

fotograf: Damir Žižić

video: Ivan Slipčević

donatori: Ministarstvo kulture RH, Ured za obrazovanje kulturu i sport Grada Zagreba, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ministarstvo kulture Republike Makedonije

sponzori:Drijen, TORTE i to, Botanički vrt PMF-a, Auris, Amelie, Vinoteka Bornstein, Prasac

medijski pokrovitelji: kulturpunkt, Plan B, Zarez, PressCut

podržali: Klovićevi dvori, British Council, Hrvatsko društvo pisaca, Volonterski centar Zagreb

volonteri: Inia Herenčić, Diana Dumbović, Anita Delaš, Petra Kralj, Tanja Šaran, Gorana Marković, Lana Staroveški, Dijana Adžić, Ružica Babić, Sandra Mirković

zahvale: Vesna Vuković, Sonja Soldo, Dafne Berc, Luciano Basauri, Marina Viculin, Jeremy Douglas, Foto-arhiv grada Zagreba, Iva Prosoli, Zana Šaškin, Hrvoje Jurić, Biserka Ipša, Snješka Knežević, Marija Braut, Irena Gessner, Fedor Kritovac, Hrvoje Kovač, Branimir Rajčić, Petra Belc, Želimir Žilnik, Saša Šimpraga, Biserka Juretić, William Raban, Goran Pavlić, Niko Gamulin, Toma Bačić, Gorana Perić, Robert Bernat, Gordana Brzović, Mario Krešić