O festivalu

UrbanFestival se od svojeg prvog izdanja 2001. godine kroz selekciju programa i specifične organizacijske oblike bavi pitanjima javnoga prostora i javnosti u najširem smislu. U društvenoj klimi pojačane privatizacije prostora okupljanja, atomizacije društva i vrlo intimizirane i pojedinačne konzumacije, bitnim se čini uvijek nanovo otvarati i afirmirati mjesta kolektivne konzumacije, kao i aktivne participacije što šire publike/javnosti. Realizacija programa redovito je orijentirana na javne prostore i površine: ulice, trgove, parkove, trgovačke centre, sredstva javnog prometa…, s namjerom širenja područja djelovanja izvan zaštićenih zidova galerija i kazališta te animiranja javnih prostora kao prostora su-postojanja, konfrontacije različitih pogleda, pa i mogućih antagonizama.

U ozračju reprezentacijske kulture i rastućeg broja festivala, UrbanFestival zamišljen je prije kao platforma, mjesto eksperimenta, struktura koja je spremna reagirati na lokalne potrebe i intervenirati u neposredni kontekst. Poimanje grada kao prostora koji postoji neovisno o objektima i praksama koji su u njega ugrađeni, kao mjesta koje regulira naše svakodnevne prakse, grada kao izraza i sredstva državne moći ili surovog interesa kapitala, odlučili smo zamijeniti političkim poimanjem grada – grad kao mjesto koje uvijek i nanovo proizvode prakse građana.

Format UrbanFestivala podrazumijeva produkciju novih radova ili prilagođavanje postojećih radova lokalnom kontekstu. Od 2006. godine umjetnici redovito dolaze na istraživačke boravke tijekom kojih osmišljavaju, dorađuju i pripremaju projekte u često bliskoj suradnji sa lokalnim stanovništvom, institucijama, udrugama, stručnjacima.

Projekti ostvareni unutar programa redovito izmiču tradicionalnim formalnim i disciplinarnim klasifikacijama; njeguju se multimedijalnost, multidisciplinarnost i interdisciplinarnost, preklapanje vizualnih, glazbenih i scenskih umjetnosti kao i umjetnosti i urbanizma, arhitekture, dizajna, sociologije i drugih društveno-humanističkih disciplina, sa ciljem holističkog, inovativnog i višeslojnog pristupa problematici.