Sudjelovanje [BLOK]-a na festivalu This Is Not A Gateway u Londonu

Marijana Rimanić, Petra Krolo, Ana Kutleša i Ivana Hanaček, članice autorskog tima UrbanFestivalaX, sudjelovale su na festivalu This Is Not A Gateway koji se održao od 22. do 24.10. 2010. u prostoru Hanbury Halla u Istočnom Londonu. Tema njihovog izlaganja i diskusije bila je kriza urbanog planiranja i mogućnosti djelovanja na primjeru dvaju izdanja UrbanFestivala, devetog i desetog, i aktivističke borbe za Varšavsku.
Festival This Is Not A Gateway okuplja veliki broj sudionika iz razlicitih disciplina koji dijele interes za javni prostor, bilo kroz umjetničko, kustosko ili aktivističko djelovanje, bilo kroz različite teorijske pristupe. Pored festivala TINAG, istoimena neprofitna udruga organizira i cjelogodisnje diskusije te publicira seriju zbornika Kritički gradovi.
Foto